Kočička

kočička

O děti se starají paní učitelky :

Paní učitelky :

Marcela Vöröšová

Jaroslava Ryčlová

Lucie Micková

 

Třídní vzdělávací plán :

Třídní vzdělávací plán : Na návštěvě u včelích medvídků.

Naše motto : Nejkrásnější den, je přece právě ten, když se všichni rádi máme, na sebe se usmíváme.

A to konkrétně znamená, že:
Ve třídě chceme vytvořit přátelské, kamarádské prostředí, kdy se děti budou vzájemně respektovat,  pomáhat si, brát jeden druhého takového, jaký je. Ve všech dětech chceme zanechat krásné vzpomínky na školkové dny, vytvářet podnětné a hlavně radostné prostředí, kdy úsměv na tváři našich dětí pro nás bude tou největší odměnou.

Ve školním roce 2019/2020 je ve třídě „Kočička“ zapsaných 24 dětí, z toho 8chlapců a 16 dívek.

Přijde 9 nových, malých dětí. Nejmladší nastoupí až v lednu 2020, kdy dovrší 3 roky.

Do třídy byla přidělena Lucie Micková jako asistent pedagoga. Středňáků je 8 a školáků 7 a odklad školní docházky mají dva chlapci. V letošním roce máme ve třídě zastoupeno několik národností – vietnamskou, ukrajinskou a jedno děvčátko je ze smíšené rodiny.

Všechna tři děvčátka udělala v minulém školním roce pokrok, všechna jsou schopna se domluvit.

Ve třídě máme zapsaného i chlapce, u kterého se projevují známky autistického spektra.Uvidíme, jak se do kolektivu začlení a zda takový velký kolektiv zvládne.

Zaměříme se na bezproblémové začlenění nových dětí do kolektivu, na jejich sebeobsluhu.

Náš třídní plán bude plný dobrodružství, která zažijeme společně s včelími medvídky – Čmeldou a Brumdou a pomocníkem bude po celý rok pohádková knížka. Děti v pohádkách a příbězích zjistí, že vítězí dobro nad zlem, ale že v opravdovém životě to tak nebývá. Vše si budeme objasňovat.

Chceme již tradičně vítat roční období, při kterých spoléháme na šikovnost a nápady hlavně maminek.

/Den Zvířátkový, Pyžámkový, Broučkový a Prázdninový/

U školáků se zaměříme na správné držení tužky, grafomotorická cvičení, práci s papírem – vytrhávání i skládání, práci s nůžkami, správnou výslovnost, která u dnešních dětí není dobrá. Budeme zařazovat co nejvíce pokusy, polytechnickou výchovu, dbát na správný jazykový projev.

Budeme se snažit o vytváření radostného prostředí, kde ale budou děti respektovat daná pravidla.

Protože převážná část dětí je mladšího věku, budeme muset přizpůsobit činnosti jejich možnostem.

Po celý rok budeme spolupracovat s rodiči při sběru PET víček, hliníku, na podzim sběru kaštanů a žaludů, papíru, přes zimu pomerančové a citronové kůry, počítáme i s pomocí rodičů na tradiční vánoční jarmark a společné brigády na zahradě školy.

Určitě během roku uspořádáme i celoškolkové akce s rodiči, první bude v září – Hudebně zábavný program s Vandou a Standou –„ Aby bylo na Zemi milo“.

V každém ročním období se budeme snažit chodit do přírody, všímat si změn v ní, neničit ji, pomáhat zvířátkům. Budeme se starat o naši kamarádku želvu Žofku.

Naším cílem je spolu s dětmi prožívat zážitky, které si budou pamatovat a ponesou si některé z nich i do dalšího života.

Pro děti ze sociálně slabých rodin a pro děti ohrožené školním neúspěchem bude v letošním školním roce fungovat kroužek Zvídálek, který bude 1x za 14 dní v pondělí.

 

Vyúčtování: