Kočička

kočička

O děti se starají paní učitelky :

Paní učitelky :

Marcela Vöröšová

Jaroslava Ryčlová

Třídní vzdělávací plán : Když nám pohádka zaklepe na vrátka,

otevřeme rádi, ať s námi dovádí….

Naše motto : Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli.

A to konkrétně znamená, že:
Všem dětem chceme ukázat malé krůčky k velkému poznání. Ve všech dětech chceme zanechat krásné vzpomínky na školkové dny, vytvářet podnětné a hlavně radostné prostředí, kdy úsměv na tváři našich dětí pro nás bude tou největší odměnou.

Ve školním roce 2018/2019 je ve třídě „Kočička“ zapsaných 23 dětí, z toho 8 chlapců a 15 dívek.

Malých dětí je 7/ z toho 1 nastoupí až později, před Vánocemi /, středňáků je 5 a školáků 11, nikdo nemá odklad školní docházky. V letošním roce máme ve třídě zastoupeno několik národností – vietnamskou, ukrajinskou a jedno děvčátko je ze smíšené rodiny – matka Češka, otec černoch.

Protože holčička z Ukrajiny zatím neumí česky, budeme ji společně co nejvíce ulehčovat její situaci a při IP s ní co nejvíce mluvit pomocí obrázků.

Zaměříme se na bezproblémové začlenění nových dětí do kolektivu, na jejich sebeobsluhu.

Náš třídní plán bude pohádkově tajemný, protože naším kamarádem a pomocníkem bude po celý rok pohádková knížka. Děti v pohádkách zjistí, že vítězí dobro nad zlem, ale že v opravdovém životě to tak nebývá.

Naše třída se již v předloňském roce zapojila do akce „ Celé Česko čte dětem“a chceme v tom i nadále pokračovat. Chceme zapojit i naše rodiče, prarodiče, starší sourozence, aby děti slyšely rozdíl v jednotlivých předčítáních.

Chceme již tradičně vítat roční období, při kterých spoléháme na šikovnost a nápady hlavně maminek.

/Den Broučkový, Andělský, Kytičkový a Sluníčkový/.

U školáků se zaměříme na správné držení tužky, grafomotorická cvičení, práci s papírem – vytrhávání i skládání, práci s nůžkami, správnou výslovnost, která u dnešních dětí není dobrá. Budeme zařazovat co nejvíce pokusy, polytechnickou výchovu.

Budeme se snažit o vytváření radostného prostředí, kde ale budou děti respektovat daná pravidla.

Po celý rok budeme spolupracovat s rodiči při sběru PET víček, hliníku, na podzim sběru kaštanů a žaludů, v dubnu papíru, přes zimu pomerančové a citronové kůry, počítáme i s pomocí rodičů na tradiční vánoční jarmark a společné brigády na zahradě školy.

V každém ročním období se budeme snažit chodit do přírody, všímat si změn v ní, neničit ji, pomáhat zvířátkům. Budeme se starat o naši kamarádku želvu Žofku.

Naším cílem je mít naši „nepopsanou knihu“ ze začátku roku plnou krásných a veselých příběhů na konci roku.

Smích přece k dětem neodmyslitelně patří. A když se přece jen objeví smutek nebo i slzička, což k životu patří, tak aby to bylo jen na malou chviličku.

 

 

Vyúčtování: