Kočička

kočička

O děti se starají paní učitelky :

Paní učitelky : Marcela Vöröšová – zástupce MŠ

                         Jaroslava Ryčlová

asistent pedagoga : Klára Vestfálová

Naše motto:

Vypravme se děti hned

objevovat dětský svět,

zamotaný v klubíčku,

kde kotě hledá myšičku.

 

Třídní vzdělávací plán :

„Rok s kocourem Matyášem“

A to konkrétně znamená, že:

Ve školním roce 2021-2022 je ve třídě „ Kočička „ zapsaných 23 dětí., z toho 7 chlapců a 16 dívek, z toho je 9 předškoláků. 7 středňáků a 7 maláčků.

Nastoupilo 5 nových dětí . Máme jedno dítě s odloženou školní docházkou a dvě děti jiné národnosti. Jedno z nich začalo chodit v letošním školním roce a je potřeba se zaměřit na správný český jazyk. 

Do třídy nastoupila i nová asistentka pedagoga – Klára Vestfálová.

Letos prožijeme „Rok s kocourkem Matyášem“. Budeme chodit do přírody, kde budeme poznávat jak žije les, budeme poznávat tajemství stromů, zvířátka ze statku, v ZOO, domácí mazlíčky . Matyáš nás zavede i do světa pohádek a příběhů. Budou k nám divadýlka jezdit i si samy budeme pohádky hrát , dozvíme se , co všechno můžeme v knížkách najít. Oslavíme různé svátky . Budeme se učit, jak se postarat o své zdraví. Zkrátka poznávat celý svět kolem nás . Zaměříme se na pravidla slušného chování a nebudeme  zapomínat na ta důležitá kouzelná slovíčka . Ve třídě máme klavír, který využíváme k zpívání písniček, ke cvičení. Ve třídě máme želvičku Žofinku, o kterou se společně již léta staráme.

Kocourka jsme si vybrali, protože jednak jsme třída Kočička a  kočičky patří mezi první zvířátka, jejichž zvuk děti zkouší napodobit, jsou přítulné, obratné a mají rády čistotu. Pomohou nám tak při osvojování hygienických, ale i pohybových dovedností.

Naším cílem je spolu s dětmi prožívat zážitky, které si budou pamatovat a ponesou si některé z nich i do dalšího života. Proto chceme zařazovat co nejvíce prožitkového učení – výlety, vycházky, exkurze.

V úmyslu máme i akce s rodiči, buď jejich přímou účastí nebo pomocí třeba při „ výrobě“ kostýmků na vítání ročních období.

Co nejvíce budeme zařazovat polytechnickou výchovu, při které děti získají důležité praktické zkušenosti.

Naším cílem je vytvářet ve třídě pohodovou atmosféru, utužovat kamarádské vztahy, učit děti pomáhat si, naslouchat druhému.

/Den Zvířátkový, Pyžámkový, Broučkový a Prázdninový/, protože v loňském školním roce jsme se k těmto dnům z důvodu koronaviru a zavření MŠ nedostali.

U školáků se zaměříme na správné držení tužky, grafomotorická cvičení, práci s papírem – vytrhávání i skládání, práci s nůžkami, správnou výslovnost, která u dnešních dětí není dobrá. Budeme zařazovat co nejvíce pokusy, polytechnickou výchovu, dbát na správný jazykový projev.

Budeme se snažit o vytváření radostného prostředí, kde ale budou děti respektovat daná pravidla.

Protože převážná část dětí je mladšího věku, budeme muset přizpůsobit činnosti jejich možnostem.

Po celý rok budeme spolupracovat s rodiči při sběru PET víček, hliníku, papíru, na podzim sběru kaštanů a žaludů , počítáme i s pomocí rodičů na tradiční vánoční a velikonoční jarmark a společné brigády na zahradě školy.

Určitě během roku uspořádáme i celoškolkové akce s rodiči, pokud to epidemiologická situace dovolí.

V každém ročním období se budeme snažit chodit do přírody, všímat si změn v ní, neničit ji, pomáhat zvířátkům. Budeme se starat o naši kamarádku želvu Žofku.

Naším cílem je spolu s dětmi prožívat zážitky, které si budou pamatovat a ponesou si některé z nich i do dalšího života.

Pro děti s odloženou školní docházkou je připraven kroužek Zvídálkové, který bude 1x za 14 dní v pondělí. 

Naším cílem je mít naši „ nepopsanou knihu“ ze začátku roku plnou krásných a veselých příběhů i ponaučeních na konci školního roku.

 

 

 

 

Všechny fotogalerie najdete:  ZDE