Kočička

kočička

O děti se starají paní učitelky :

Paní učitelky :

Marcela Vöröšová – zástupce MŠ

Jaroslava Ryčlová

Bc. Kateřina Plecitá – asistent pedagoga

My jsme děti, malé děti, 

my chodíme do školky,

hrajeme si, povídáme,

půjčujeme si pastelky.

Stavíme a montujeme, 

venku všechno zkoumáme,

zvědaví jsme, neposední, 

KOČIČKY si říkáme. 

 

Třídní vzdělávací plán :

Třídní vzdělávací plán : „Co my ještě nevíme, v pohádkách se dozvíme, co my ještě neumíme, ve školce se naučíme.“

Naše mottoDětská duše je jako nepopsaná stránka v knize. Jen na nás záleží, jaký příběh do této knihy napíšeme…

A to konkrétně znamená, že:
Všem dětem chceme ukázat, jak se malými krůčky lze dostat k velkému poznání. V dětech chceme zanechat krásné vzpomínky na dny strávené ve školce. Každé dítě je osobnost a tak k němu přistupujeme.

Ve školním roce 2020/2021 je ve třídě „Kočička“ zapsaných 24 dětí, z toho 4 chlapci a 20 dívek.

Přišlo 6 nových, malých dětí. K holčičce nám přibyla Katka Plecitá jako asistent pedagoga. 

Ve třídě je 8 školáků, z toho 3 děvčata s odloženou školní docházkou. 8 středňáků a 8 malých dětí. V letošním roce máme ve třídě zastoupeno několik národností – vietnamskou a jedno děvčátko je ze smíšené rodiny.

Protože kvůli koronaviru dívky půl roku nechodily do MŠ, děvčátka opět hledají  česká slova a my jim s tím rádi pomůžeme.  Zaměříme se na bezproblémové začlenění nových dětí do kolektivu, na jejich sebeobsluhu. Vzhledem ke složení třídy a převaze děvčat neočekáváme velké konstruktivní hry. Holčičí hry jsou přece jen jiné.

Náš třídní plán bude pohádkově tajemný, naším pomocníkem bude pohádková knížka s klasickými českými pohádkami. Děti v pohádkách a příbězích zjistí, že vítězí dobro nad zlem, ale že v opravdovém životě to tak nebývá. Vše si budeme objasňovat.

Chceme již tradičně vítat roční období, při kterých spoléháme na šikovnost a nápady hlavně maminek.

/Den Zvířátkový, Pyžámkový, Broučkový a Prázdninový/, protože v loňském školním roce jsme se k těmto dnům z důvodu koronaviru a zavření MŠ nedostali.

U školáků se zaměříme na správné držení tužky, grafomotorická cvičení, práci s papírem – vytrhávání i skládání, práci s nůžkami, správnou výslovnost, která u dnešních dětí není dobrá. Budeme zařazovat co nejvíce pokusy, polytechnickou výchovu, dbát na správný jazykový projev.

Budeme se snažit o vytváření radostného prostředí, kde ale budou děti respektovat daná pravidla.

Protože převážná část dětí je mladšího věku, budeme muset přizpůsobit činnosti jejich možnostem.

Po celý rok budeme spolupracovat s rodiči při sběru PET víček, hliníku, papíru, na podzim sběru kaštanů a žaludů , počítáme i s pomocí rodičů na tradiční vánoční a velikonoční jarmark a společné brigády na zahradě školy.

Určitě během roku uspořádáme i celoškolkové akce s rodiči, pokud to epidemiologická situace dovolí.

V každém ročním období se budeme snažit chodit do přírody, všímat si změn v ní, neničit ji, pomáhat zvířátkům. Budeme se starat o naši kamarádku želvu Žofku.

Naším cílem je spolu s dětmi prožívat zážitky, které si budou pamatovat a ponesou si některé z nich i do dalšího života.

Pro děti s odloženou školní docházkou je připraven kroužek Zvídálkové, který bude 1x za 14 dní v pondělí. 

Naším cílem je mít naši „ nepopsanou knihu“ ze začátku roku plnou krásných a veselých příběhů i ponaučeních na konci školního roku.

 

 

Ve čtvrtek 3. 12. vypukne v naší třídě ČERTOVSKÉ ŘÁDĚNÍ.

Maminky, dejte svým malým čertíkům to, co máte doma (černé tričko, růžky, čertovský ocásek, apod. …) Čertovské věci si necháme i na pátek, kdy nás navštíví Mikuláš, čert i s andělem.

Děkujeme

Vyúčtování:

 

Všechny fotogalerie najdete:  ZDE