Kočička

kočička

O děti se starají paní učitelky :

Marcela Vöröšová – zástupkyně řed. školy

Jaroslava Ryčlová

Třídní vzdělávací plán : Tajemství starého kufru.

Naše motto : Naše krédo: 
Dětská duše je jako nepopsaná stránka v knize. Jen na nás záleží, jaký příběh do této knihy napíšeme…

A to konkrétně znamená, že:
Všem dětem chceme ukázat malé krůčky k velkému poznání. Ve všech dětech chceme zanechat krásné vzpomínky na školkové dny. Každé dítě bereme jako osobnost a individualitu a podle toho k němu přistupujeme.

Ve školním roce 2017/2018 je ve třídě „Kočička“ zapsaných 24 dětí, z toho 11chlapců a 13 dívek.

Malých dětí je 7/ z toho 2 nastoupí až později, před Vánocemi a jedno až na jaře/, středňáků je 11 a školáků 6, z toho 3 mají odklad školní docházky..

Zaměříme se na bezproblémové začlenění nových dětí do kolektivu, na jejich sebeobsluhu.

Náš třídní plán bude pohádkově tajemný, protože naším kamarádem a pomocníkem bude po celý rok starý kufr, který toho určitě hodně zažil. Z něj budeme „ vyndavat“ vše potřebné pro náš roční vzdělávací program.

Naše třída se již v loňském roce zapojila do akce „ Celé Česko čte dětem“a chceme v tom i nadále pokračovat. Chceme zapojit i naše rodiče, prarodiče, starší sourozence, aby děti slyšely rozdíl v jednotlivých předčítáních. Rodiče jsme již na začátku roku požádali o spolupráci při získávání knih z obchodního řetězce Albert, ze kterých budeme v průběhu roku vycházet.

Chce již tradičně vítat roční období, při kterých spoléháme na šikovnost a nápady hlavně maminek.

/Den Paraplíčkový, Čepicový, Kloboukový, Plavkový/.

U školáků se zaměříme na správné držení tužky, grafomotorická cvičení, práci s papírem – vytrhávání i skládání, práci s nůžkami, správnou výslovnost, která u dnešních dětí není dobrá. Budeme zařazovat co nejvíce pokusy, polytechnickou výchovu.

Budeme se snažit o vytváření radostného prostředí, kde ale budou děti respektovat daná pravidla.

Po celý rok budeme spolupracovat s rodiči při sběru PET víček, hliníku, na podzim sběru kaštanů a žaludů, v dubnu papíru, přes zimu pomerančové a citronové kůry, počítáme i s pomocí rodičů na tradiční vánoční jarmark a společné brigády na zahradě školy.

V každém ročním období se budeme snažit chodit do přírody, všímat si změn v ní, neničit ji, pomáhat zvířátkům. Budeme se starat o naši kamarádku želvu Žofku.

Naším cílem je mít naši „nepopsanou knihu“ ze začátku roku plnou krásných a veselých příběhů.

 

 

Vyúčtování: