Inkluzivní vzdělávání

Projekt, který je na období 3 let, slouží především k personální podpoře školy v oblasti rozvoje
prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v předškolním vzdělávání a výchově.

Díky projektu škola získala:
pozici školního asistenta
pozici poradce pro rodiče a děti při jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a zdravotnických
službách
finanční prostředky k nákupu učebních pomůcek