Zaměstnanci školy

Budova A: ředitelství školy

O Vaše děti pečují paní učitelky: Romana Plecitá-ředitelka školy
Marcela Vorošová-zástupce ředitelky
Dagmar Nosková
Jaroslava Ryčlová
Vladimíra Rybanská

Kateřina Vondráškova
Bc. Jana Nováčková 

Hana Horáková
Veronika Pitelková

Lucie Micková-asistent pedagoga, školní asistent                                                                                                              Markéta Tylová-asistent pedagoga, školní asistent                                                                                                     

 

 

Aby bylo všude čisto, zajišťují:
Varvara Pravdová
Soňa Stramová

Budova B: odloučené pracoviště školy

O Vaše děti pečují paní učitelky: Mgr. Jana Bečvářová vedoucí odloučeného pracoviště
Libuše Řeřichová
Jana Hamplová
Petra Černá
Jana Jílková
Marie Hemková
Aneta Valachová
Šárka Dvořáková                                                                                                                                                                        Martina Hauslerová-asistent pedagoga

Aby bylo všude čisto, zajišťují: Pavlína Navrátilová vedoucí domovnice
Věra Tlachová

Školní jídelna: odloučené pracoviště školy

Aby Vašim dětem u nás chutnalo, zajišťují : Drahomíra Dubská vedoucí kuchařka
Olga Pšeničková
Marie Březinová
Andrea Steinbauerová

Aby byly Vaše platby na svém místě zajišťuje: Petra Macků vedoucí školní jídelny