Spolek rodičů

V obou budovách naší školy pracují zástupci rodičů, kteří nám pomáhají  při rozhodování o důležitých  věcech, které se týkají dětí, jejich výchovy a vzdělávání, ale také toho, jak naložit s finančními prostředky rodičů.

Zvolení zástupci rodičů:
P
ředseda:          Jaroslava Ryčlová
Místopředseda: Magdalena Rezková, Bc. Petra Novotná

Hospodář:         Dana Březinová, Mgr. Kateřina Hradecká
Jednatel:           Jana Jílková

číslo účtu:  520 655 369 / 0800

IČ: 70 89 45 07

STANOVY Spolku rodičů při Mateřské škole

Plán spolupráce s rodiči

Rodiče mají možnost kdykoliv navštívit  třídy svých dětí. Uvítáme když:
-při zvykání dětí pobudete ve třídě podle potřeby dítěte
-se zapojíte do spolupráce s dětmi při výzdobě školy
-se zapojíte do výroby drobných předmětů na vánoční a velikonoční jarmark, nebo nám pomůžete při prodeji výrobků dětí i dospělých
-se dvakrát ročně sejdeme na společných schůzkách, podle plánu společných akcí i vícekrát v roce.

Budeme Vás informovat o:
-Vašich dětech, jejich zájmech a schopnostech, o výsledcích jejich práce
-třídních vzdělávacích programech na jednotlivých třídách s tématy pro celý rok
-akcích pro děti všech věkových skupin

Od 12,00h.do 12,30h. dále od 15,00h. do 15,30h. Vám nabízíme konzultační hodiny s paní učitelkami v jednotlivých třídách.

Během školního roku  budeme rádi spolupracovat s rodiči při získávání sponzorů pro MŠ.

Uvítáme též Vaši spolupráci při  zajištění:
-vaší účasti na brigádách pořádaných mateřskou školou
-rozmnožování prac.listů pro děti
-přebytků papíru z tiskárny
-propagačního materiálu ve formě pexesa,omalovánek apod.
-drobných oprav hraček, výroby krmítka, sázení stromků…
-sekání trávy na školní zahradě sekačkou

Děkujeme za Váš zájem i pomoc.

 

Zápis ze schůze výboru Spolku rodičů při Mateřské škole, Příbram VIII, Školní 131, konané dne 19. dubna 2018

Přítomni: za budovu A – Jaroslava Ryčlová, Magdalena Rezková, Dana Březinová, za budovu B – Jana Jílková, Bc. Petra Novotná, Ing. Veronika Bolinová

Omluveni: Mgr. Kateřina Hradecká

Program a jednání:

1. Časový harmonogram akcí pro rodiče

– posunout začátek akcí (schůzky Spolku rodičů, besídky apod.) na 15.30

– návrh k veřejnému projednání na následující schůzi Spolku rodičů

2. Zákaz vjezdu do areálu MŠ

– problémy s nerespektováním zákazu vjezdu jsou dlouhodobé, opakované a narušují bezpečný pohyb před školkou

– řešením by mohla být instalace uzamykatelné zábrany (patníku) k vjezdu do areálu školky

– předpokladem je zajištění souhlasu dalších institucí sídlících v areálu

– návrh k veřejnému projednání

3. Fotografování

– termín společného fotografování (třídy a skupinky) je 15. května pro budovu B; pro budovu A bude ještě upřesněn (zřejmě až v červnu)

3. MŠ slaví výročí 40 let

– (neveřejná) oslava, na kterou děti secvičují program, proběhne 30. května

– MŠ k výročí vydala tematický kalendář, výnos z prodeje je součástí finančních zdrojů SR

– návrh k veřejnému projednání: 1. zda vydávat kalendář pravidelně, 2. zjistit možnost nízkých výrobních nákladů

4. Akce do konce školního roku

– Den maminek: 10. května – bud. A+B

– výlety: 29. května – bud. B (ZOO Tábor), 12. června – bud. A (zámek Radíč); výlety jsou pro děti zdarma jako dárek ke Dni dětí

– pasování školáků: 4. a 5. června

– termíny dalších aktivit budou upřesněny na nástěnkách (divadélko Dráček, divadélko Nána – nová spolupráce, program s písničkami Uhlíře a Svěráka aj.)

5. Sběr papíru

– probíhá do konce dubna

– sběr dalších materiálů (hliník, víčka, baterie) bude ukončen během června

6. Opatření GDPR

– fotogalerie MŠ na portálu Rajče je již zaheslována

– informace a heslo předají učitelky na vyžádání

7. Příspěvky na kulturu

– současná výše příspěvků za polovinu školního roku činí 300 Kč pro obě budovy a nebudou navyšovány (doplatek za překročení stanovené částky se týká jen minima dětí)

8. Finanční rezervy

– o výši aktuálních finančních rezerv budou rodiče informováni na nejbližší schůzi SR

9. Školka v přírodě

– v tomto roce je zrušena

– pro velký zájem ze strany rodičů navrhujeme opětovné konání ŠvP znovu prodiskutovat

10. Herní prvky na zahradě

– některé nové herní a stavební prvky již nejsou funkční

– v rámci možných reklamací dochází k zajištění nápravy

11. Reakce na článek v příbramském týdeníku Periskop

– Petra Novotná napíše do redakce Periskopu vyjádření k nedávno zveřejněnému článku (názoru) kriticky hodnotícímu provoz v běžných MŠ

Veřejná schůze Spolku rodičů se uskuteční během května.

Děkujeme rodičům za sdílení názorů a připomínek k fungování naší školky.

V Příbrami dne 24. 4. 2018

Zapsala: Magdalena Rezková