Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

naše mateřská škola bude v době letních prázdnin 2022 otevřena: 

Budova A:          1.8. – 5.8.

Budovy A+B:     8.8. – 12.8.

Budova B:          15.8. – 19.8.

Pro zájemce o prázdninový provoz z naší MŠ.
Zájem o docházku u nás vyplníte ve svých třídách do 20.5.2022
Pokud budete potřebovat zajistit docházku v jiném termínu na jiné MŠ, přihlášky
vyzvedávejte na příslušných MŠ od 16.5.2022 – 20.5.2022., ve své třídě požádejte o kopii/kopie evidenčního listu.

Pro zájemce o umístění z jiných MŠ v Příbrami do naší MŠ o prázdninách:
Žádost s potvrzením od lékaře o řádném očkování budeme přijímat vyplněné v týdnu od 23.5.2022 – 27.5.2022. spolu s kopií evidenčního listu z vaší MŠ.  
Zároveň budeme potřebovat vaše číslo účtu a zálohu na stravné ve výši 40,-Kč
(pro děti s odloženou školní docházkou 43,- Kč) x počet dní na které budete přihlášeni. Případné vratky budou provedeny na váš účet v září.

Tiskopis ke stažení:  Jednotná přihláška k prázdninovému provozu 2022

Děkujeme za spolupráci.