Prázdninový provoz

Vážení rodiče dětí z jiných MŠ v Příbrami. Pokud využijete možnosti umístit v době uzavření vaší školy své dítě k nám, je to možné v době od 12.8. do 30.8.2019.
Žádosti přijímáme nejdříve v týdnu od 6.5.2019 po zápisu!!!

Pro Vaše úspěšné přijetí si prosím přineste: vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou (ke stažení níže) včetně potvrzení od lékaře, kopii evidenčního listu z Vaší MŠ, číslo účtu kvůli případným vratkám za stravné. Zde nám vyplníte již pouze  Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Stravné na celou dobu pobytu je nutno uhradit nejpozději do 20. června hotově do pokladny školy. Cena stravného na 1 den činí 35,- Kč, pro děti s odloženou školní docházkou pak 38,- Kč.
Pokud danou částku neuhradíte včas, nemůžeme Vás přijmout.
Případné vratky Vám budeme posílat zpět na účet v měsíci září po vyúčtování prázdninového provozu.

Jednotná přihláška k prázdninovému provozu 2019

Prázdninový provoz příbramských MŠ 2019