Prázdninový provoz

Vážení rodiče dětí z jiných MŠ v Příbrami. Pokud využijete možnosti umístit v době uzavření vaší školy své dítě k nám, je to možné v době od 2.7. do 22.7.2019.

Pro Vaše úspěšné přijetí si prosím přineste: vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou (ke stažení níže) včetně potvrzení od lékaře, kopii evidenčního listu z Vaší MŠ, číslo účtu kvůli případným vratkám za stravné.

Stravné na celou dobu pobytu je nutno uhradit nejpozději do 20. června hotově do pokladny školy. Cena stravného na 1 den činí 35,- Kč, pro děti s odloženou školní docházkou pak 38,- Kč.
Pokud danou částku neuhradíte včas, nemůžeme Vás přijmout.
Případné peníze navíc Vám budeme posílat zpět na účet v měsíci září.

Jednotná přihláška k prázdninovému provozu 2018

Prázdninový provoz příbramských MŠ 2018