Důležité informace pro rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou

Vážení rodiče, z důvodu Vaší nízké účasti na plánované schůzce Vás žádám o pečlivé seznámení s pravidly distanční výuky Vašich dětí v době případného uzavření mateřské školy.

V Informacích pro rodiče v odkazu „Distanční výuka“ najdete vše potřebné.

 

Děkuji za spolupráci,

ředitelka školy, R. Plecitá.